Hoe bereid ik een toetsafname goed voor? Hoe bereid ik een toetsafname goed voor?

Hoe bereid ik een toetsafname goed voor?

Tijdens een toetsafname wil je dat de omstandigheden voor leerlingen optimaal zijn. Lees deze tips voor o.a. een geschikt moment, geschikte omgeving en andere belangrijke factoren:

  • Houd er in de planning rekening mee wanneer je een toets inplant. Een goed moment om te toetsen is aan het begin van de week in de ochtend. 
  • Zorg voor een rustige ruimte waar leerlingen geconcentreerd de toets kunnen maken en voldoende ruimte hebben.  
  • Zorg bij digitale afname voor een werkend device en een goede internetverbinding.
  • Laat surveillanten rondlopen tijdens de afname en instrueer hen alleen praktische vragen te beantwoorden. Inhoudelijke vragen mogen niet beantwoord worden door surveillanten.  
  • Zorg dat leerlingen weten wat ze kunnen doen als ze eerder klaar zijn met de toets.
  • Eventuele hulpmiddelen (verklanking, extra tijd of tekstvergroting) moeten vooraf in het JIJ! LVS toegekend zijn aan leerlingen.  
  • Zorg ervoor dat de benodigde materialen (headsets, toetsboekjes, kladpapier, potloden, computers, etc.) voor iedere leerling op tijd aanwezig zijn.
  • Verzeker een eerlijke toetsafname door een specifieke afnameperiode (bijvoorbeeld één lesuur) in te stellen, een goede toetsopstelling te maken, voor startcodes te kiezen en/of gebruik te maken van de beveiligde omgeving van Schoolyear.
  • Deel van tevoren met welk doel de leerlingen de toets maken.