Neemt Inspectie de resultaten van de doorstroomtoets 2024 mee in de beoordeling van de leerresultaten? Neemt Inspectie de resultaten van de doorstroomtoets 2024 mee in de beoordeling van de leerresultaten?

Neemt Inspectie de resultaten van de doorstroomtoets 2024 mee in de beoordeling van de leerresultaten?