Rekentoetsen en receptieve taalvaardigheidstoetsen worden automatisch beoordeeld in het JIJ! LVS. Productieve vaardigheidstoetsen beoordeel je zelf. Voor de receptieve taalvaardigheidstoetsen geldt dat het JIJ! LVS alleen automatisch cijfers koppelt aan niveautoetsen (toetsen die 1 niveau meten). Aan combinatietoetsen worden niet automatisch cijfers gekoppeld. Voor deze toetsen bieden we hier hulp om zelf een cijfer te berekenen.

Voor zowel de automatische als handmatige cijferbepaling hanteren we vijf uitgangspunten:

  • Het laagste cijfer is 1,0. 
  • Bij onvoldoende beheersing van een niveau scoort de leerling maximaal een 5,4.
  • Bij minimale beheersing van een niveau scoort de leerling een 5,5.
  • Bij maximale beheersing van een niveau scoort de leerling een 10,0.
  • Cijfers worden toegekend op 1 decimaal nauwkeurig.

Cijferbepaling niveautoetsen
De cijferbepaling voor toetsen van receptieve vaardigheden Nederlands en MVT wordt gebaseerd op de drempel en cesuur van de toets. Onder de drempel verstaan we het aantal punten dat een leerling moet halen om hoger dan een 1,0 te scoren. Deze drempel wordt bepaald door een berekening van de
gokkans bij meerkeuzevragen. De theorie hierachter is dat een leerling die geen antwoorden weet toch een bepaald gedeelte van de toetsvragen goed zal beantwoorden door te gokken. De drempel voor toetsen Nederlands en MVT is vastgesteld op 30%. De cesuur van een toets geeft aan vanaf welk percentage een leerling een voldoende scoort en dus voldoet aan de minimale omschrijving van het betreffende niveau. Tussen de drempel en cesuur van een toets worden de onvoldoende cijfers lineair verdeeld. De voldoende cijfers worden lineair verdeeld tussen de cesuur van een toets en de maximale score. Bekijk onderaan deze pagina een overzicht van drempels en cesuren.
 

Voorbeeld: een leerling maakt een Toets Nederlands Lezen 2F, waarvoor de cesuur is gesteld op 80%.  

  • Met een score van 30% (drempel) of lager behaalt de leerling een 1,0. 
  • Met een score van 80% (minimale beheersing) behaalt de leerling een 5,5.  
  • Met een score van 100% (maximale beheersing) behaalt de leerling een 10,0.

Behaalde procentuele score

Cijfer
0% tot 30%  1,0 
30% tot 80%   lineair verdeeld vanaf 1,1 tot en met 5,4 
80% tot en met 100%  lineair verdeeld vanaf 5,5 tot en met 10,0 

 

Overzicht drempels en cesuren

Rekenen

Niveautoets

Drempel -> 1,0 Cesuur -> 5,5 Maximum -> 10,0
0F 20% 65% 100%
1F 20% 65% 100%
2F 20% 65% 100%
3F 20% 65% 100%

Combinatietoets

Drempel Cesuur Maximum
0F-1F

20%

50%

75%

100%

1F-2F

20%

50%

75%

100%

2F-3F

20%

50%

80%

100%

1F-2F-3F

20%

45%

67,5%

92,5%

100%

 

Nederlands (referentieniveaus Meijerink)

Niveautoets

Drempel -> 1,0

Cesuur -> 5,5

Maximum -> 10,0

0F

30%

80%

100%

1F

30%

80%

100%

2F

30%

80%

100%

3F

30%

80%

100%

4F

30%

80%

100%

Combinatietoets

Drempel

Cesuur

Maximum

0F-1F

30%

66%

86%

100%

1F-2F

30%

66%

86%

100%

2F-3F

30%

66%

86%

100%

3F-4F

30%

66%

86%

100%

 

1F-2F-3F

30%

57%

75%

88%

100%

 

Uitzondering Nederlands schrijfinzicht

Combinatietoets

Drempel -> 1,0

Cesuur -> 5,5

Maximum -> 10,0

1F-2F

 

30%

64%

82%

100%

2F-3F

30%

65%

75%

100%

 

NT2 en moderne vreemde talen (ERK-niveaus)

Niveautoets

Drempel -> 1,0

Cesuur -> 5,5

Maximum -> 10,0

A1

30%

80%

100%

A2

30%

80%

100%

B1

30%

80%

100%

B2

30%

80%

100%

C1

30%

80%

100%

Combinatietoets

Drempel

Cesuur

Maximum

A1-A2

30%

66%

86%

100%

A2-B1

30%

66%

86%

100%

B1-B2

30%

66%

86%

100%

B2-C1

30%

66%

86%

100%