Waarom staan bij de toets lezen niet alle teksten in het tekstboekje? Waarom staan bij de toets lezen niet alle teksten in het tekstboekje?

Waarom staan bij de toets lezen niet alle teksten in het tekstboekje?

Eén tekst per toets is alleen digitaal te lezen, dit heeft te maken met de ankering van de toetsen. 

Het ankeren van de toetsen is een procedure waarmee we resultaten van verschillende toetsen met elkaar kunnen vergelijken. Aan elke toets is een ankertekst gekoppeld die steeds na een aantal maanden wisselt. Deze tekst kan per leerling verschillen, ook al maken de leerlingen dezelfde versie van een toets. Deze teksten staan niet in de tekstboekjes; we bieden ze alleen digitaal aan. Zo hoef je niet steeds opnieuw tekstboekjes te printen.
Als je de leerlingen instructie geeft voor de toets, is het belangrijk om er rekening mee te houden. Wijs de leerlingen erop dat er aan het eind of aan het begin van de toets een tekst kan zijn die niet in het tekstboekje staat. Ze lezen deze tekst vanaf het scherm. 

NB. De vragen bij deze tekst tellen niet mee voor het uiteindelijke resultaat. We gebruiken deze zogeheten ankervragen uitsluitend om de kwaliteit en de vergelijkbaarheid tussen de toetsen te waarborgen.