Welke toetsen en instrumenten bevat het IEP LVS? Welke toetsen en instrumenten bevat het IEP LVS?

Welke toetsen en instrumenten bevat het IEP LVS?

Binnen het IEP LVS vind je veel verschillende toetsen en instrumenten om de ontwikkeling van je leerlingen vanaf leerjaar 1 tot en met leerjaar 8 te volgen, op hoofd, hart en handen. 

Een overzicht van de toetsen en instrumenten voor leerjaar 3 tot en met 8: 

Toetsoverzicht.png

Voor leerjaar 1 en 2 hebben we observatie-instrumenten. Voor 'hoofd' is dat taal en rekenen. Observatie-instrument taal.png        Observatie-instrument rekenen.png

Voor hart en handen hebben we de instrumenten 'Leren leren', 'Sociaal-emotionele ontwikkeling' en 'Motoriek'.