Wat betekenen de te behalen resultaten in het JIJ! LVS? Wat betekenen de te behalen resultaten in het JIJ! LVS?

Wat betekenen de te behalen resultaten in het JIJ! LVS?

Wanneer je de resultaten van een toets bekijkt, zie je in de grafieken en op het scherm ‘Leerlingresultaten’ een compleet overzicht van de behaalde resultaten. Een toelichting op deze scores:

  • Niveau: reken- en taaltoetsen in JIJ! meten het niveau van een leerling ten opzichte van in Nederland en Europa gebruikte referentiekaders. Deze kaders geven aan welk niveau een leerling per vak en vaardigheid moet beheersen aan het einde van de middelbare schooltijd. Voor rekenen en Nederlands gebruiken we het Referentiekader Meijerink bestaande uit de referentieniveaus 1F tot en met 4F. Voor Engels, Duits, Frans en Spaans gebruiken we het Europees Referentiekader (ERK) bestaande uit de ERK-niveaus A1 tot en met C1. Bekijk hier de uitstroomniveaus.
  • Punten: het aantal goed beantwoorde vragen t.o.v. het totaal aantal vragen.
  • %: het percentage goede antwoorden. Bij veel toetsen zijn de resultaten per aspect ook uitgedrukt in percentages. Zo zie je direct welke onderdelen een leerling al beheerst en waar een leerling nog aan moet werken.
  • Cijfer: aan de niveautoetsen in het JIJ! LVS wordt een cijfer, variërend van 1 t/m 10 (met 5,5 als voldoende), toegekend. Als school kun je instellen of deze cijfers wel of niet tonen. Bij het inplannen van een toets kun je deze instelling altijd overschrijven.
  • Ontwikkelscore: in het JIJ! LVS krijgen leerlingen naast een niveau-uitslag (voor veel toetsen) een ontwikkelscore. Deze score is een verfijning van de niveau-uitslag en maakt de voortgang binnen een referentieniveau of ERK-niveau inzichtelijk. De ontwikkelscores worden afgezet op één schaal voor alle niveaus. Zo worden toetsresultaten (van verschillende niveaus) binnen hetzelfde toetskader vergelijkgbaar. De ontwikkelscore op een toets wordt berekend aan de hand van het niveau van de toets (0F-4F of A1 – C2) en het percentage goede antwoorden. In de spreidings- en voortgangsgrafieken zie je ook de landelijke ontwikkelscores (benchmarks). Deze tonen de gemiddelde ontwikkelscore van leerlingen van hetzelfde niveau en leerjaar. We berekenen deze gemiddeldes jaarlijks in de zomer over de laatste zes jaar. In deze video geven we extra uitleg: