Door middel van Toetsroutes adviseert het JIJ! LVS wat een passende (vervolg)toets is voor een leerling. Een handig hulpmiddel dus, maar vooral ook een goede manier om de groei van een leerling te volgen. Met meerdere toetsafnames, en dus meerdere ontwikkelscores, bieden Toetsroutes een overzichtelijk volgsysteem om de ontwikkeling van de leerling door de jaren heen in kaart te brengen.

Zo stelt de Toetsroute in het JIJ! LVS een toets voor 

  • Heeft een leerling eerder behaalde resultaten op een vak (en vaardigheid), dan stelt het JIJ! LVS een vervolgtoets voor op basis van de behaalde ontwikkelscore op de laatst gemaakte toets in combinatie met het niveau van de toets. 
  • Heeft een leerling geen eerder behaalde resultaten op een vak (en vaardigheid), dan stelt het JIJ! LVS een nulmeting voor op basis van leerjaar en leerweg.

Goed om te weten: je kunt een voorgestelde toets altijd overschrijven. De Toetsroute gaat er bijvoorbeeld van uit dat een leerling een half jaar tot een jaar onderwijs in het betreffende vak (en de vaardigheid) heeft gehad in de periode tussen de laatste toetsafname en de nieuwe voorgestelde toets. Is dit niet zo, kijk dan goed naar het advies en pas het indien nodig aan.

Zie hier hoe je een toets inplant (volgens de Toetsroute).