Wat betekent de kleur van het hokje in de trendanalyse? Wat betekent de kleur van het hokje in de trendanalyse?

Wat betekent de kleur van het hokje in de trendanalyse?

In de tabel zie je hoe alle leerlingen van je school over verschillende leerjaren scoren, qua resultaat en groei. Het getal geeft de gemiddelde ontwikkelscore van de groep weer. 

De kleur van het groepsgemiddelde in de trendanalyse wordt bepaald door de ‘hoeveelheid groen/blauw’ (bijvoorbeeld; zijn de meeste leerlingen blauw, dan wordt het vakje blauw) en de ‘hoeveelheid licht/donker’ (bijvoorbeeld; zijn de meeste leerlingen licht, dan wordt het vakje licht(-blauw)).

Voorbeeld: Het schoolgemiddelde in groep 7 is donkergroen. Dat betekent dat de meeste leerlingen in leerjaar 7 de norm hebben gehaald (groen) en dat de meeste leerlingen bovengemiddeld zijn gegroeid (donker).