In het JIJ! LVS krijgen leerlingen voor de toetsen Nederlands, moderne vreemde talen en rekenen een niveau-uitslag en (bij veel toetsen) een ontwikkelscore. Lees in dit document hoe de labels die het niveau weergeven, de niveaulabels, tot stand komen en geïnterpreteerd kunnen worden.