De digitale toets is adaptief en de papieren toets niet, meet je dan wel hetzelfde? De digitale toets is adaptief en de papieren toets niet, meet je dan wel hetzelfde?

De digitale toets is adaptief en de papieren toets niet, meet je dan wel hetzelfde?

Zowel de papieren als digitale IEP Eindtoets meet de referentieniveaus Taal en Rekenen. De doelen die de leerling moet beheersen staan beschreven in de toetsmatrijs. Wil je weten welke doelen er allemaal in de IEP Eindtoets zitten? Log in op de IEP-portal en open de toetswijzer. Zowel in de papieren als de digitale eindtoets krijgt de leerling bijvoorbeeld een opgave over het doel ‘rekenen met schaal’. Wélke opgave een leerling hierover krijgt kan verschillen, omdat de digitale eindtoets adaptief is.  

Bijvoorbeeld: een leerling die in de eerste fase van de digitale eindtoets veel opgaven goed maakt, krijgt in de volgende fase een moeilijkere opgave over rekenen met schaal dan een leerling die minder opgaven goed heeft gemaakt. Bij de papieren eindtoets krijgen alle leerlingen dezelfde opgave over rekenen met schaal. 

Alle leerlingen maken dus opgaven van alle doelen die in de toetsmatrijs staan, ongeacht de toetsvorm (op papier of digitaal) of toetsroute (alleen bij digitaal). Alle leerlingen krijgen als uitslag een referentieniveau, een ontwikkelscore en een toetsadvies. De resultaten op de papieren en de digitale IEP Eindtoets kan je met elkaar vergelijken. 

Wil je meer weten over adaptiviteit in de digitale eindtoets? Klik hier voor een online sessie over dit onderwerp. 

blobid0.jpg