De digitale IEP Doorstroomtoets is adaptief en de papieren toets niet, meet je dan wel hetzelfde? De digitale IEP Doorstroomtoets is adaptief en de papieren toets niet, meet je dan wel hetzelfde?

De digitale IEP Doorstroomtoets is adaptief en de papieren toets niet, meet je dan wel hetzelfde?

Zowel de papieren als digitale IEP Doorstroomtoets meet de referentieniveaus Taal en Rekenen; de doelen die de leerling moet beheersen staan beschreven in de toetsmatrijs. Wil je weten welke doelen er allemaal in de IEP Doorstroomtoets zitten? Log in op de IEP-portal en open de toetswijzer. Zowel in de papieren als de digitale toets krijgt de leerling een opgave over het doel ‘rekenen met schaal’. Wélke opgave een leerling hierover krijgt kan verschillen, omdat de digitale toets adaptief is.  

Bijvoorbeeld: een leerling die in het eerste deel van de digitale toets veel opgaven goed maakt, krijgt in het tweede deel een moeilijkere opgave over rekenen met schaal dan een leerling die minder opgaven goed heeft gemaakt. Bij de papieren toets krijgen alle leerlingen dezelfde opgave over rekenen met schaal. Alle leerlingen krijgen als uitslag een referentieniveau, een ontwikkelscore en een toetsadvies. De resultaten op de papieren en de digitale IEP Doorstroomtoets kan je met elkaar vergelijken. 

Wil je meer weten over adaptiviteit in de digitale doorstroomtoets? Klik hier voor een video over dit onderwerp.