Is de digitale IEP Doorstroomtoets gecertificeerd? Is de digitale IEP Doorstroomtoets gecertificeerd?

Is de digitale IEP Doorstroomtoets gecertificeerd?

Ja, onze digitale adaptieve IEP Doorstroomtoets is goedgekeurd! In het basisonderwijs mogen alleen de door de minister toegelaten doorstroomtoetsen gebruikt worden. Bij de beslissing over de toelating van de doorstroomtoets laat de minister van OCW zich informeren door de Expertgroep Toetsen PO. De expertgroep beoordeelt de onderwijsinhoudelijke en psychometrische kwaliteit van een doorstroomtoets. Het besluit van de minister tot toelating van de doorstroomtoets in het primair onderwijs geldt voor vier jaar.