Is de digitale IEP Doorstroomtoets gecertificeerd? Is de digitale IEP Doorstroomtoets gecertificeerd?

Is de digitale IEP Doorstroomtoets gecertificeerd?

Ja, onze digitale adaptieve IEP Doorstroomtoets is goedgekeurd! In het basisonderwijs mogen alleen de door de minister toegelaten doorstroomtoetsen gebruikt worden. Bij de beslissing over de toelating van de doorstroomtoets laat de minister van OCW zich informeren door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE beoordeelt de onderwijsinhoudelijke en psychometrische kwaliteit van een doorstroomtoets en zet daarbij de expertise van Stichting Cito in. Meer informatie vind je op deze website.