Hoe werkt de adaptiviteit in de digitale IEP Eindtoets? Hoe werkt de adaptiviteit in de digitale IEP Eindtoets?

Hoe werkt de adaptiviteit in de digitale IEP Eindtoets?

De digitale variant is adaptief. Dat wil zeggen dat de toets zich afstemt op het vaardigheidsniveau dat de leerling tijdens de toets laat zien. De digitale IEP Eindtoets is een multi-stage toets, waarbij ieder onderdeel (lezen, taalverzorging en rekenen) uit drie fases (stages) bestaat. In de eerste stage krijgen alle leerlingen dezelfde vragen. Daarna krijgen de leerlingen op hun eigen niveau nog meer vervolgvragen en doorlopen de leerlingen dus afhankelijk van hun gegeven antwoorden een bepaalde toetsroute (zie afbeelding). De blokken hebben voldoende opgaven om de leerlingen te laten wennen aan de toets en om elk domein (bijvoorbeeld meten en meetkunde, verhoudingen, etc.) te toetsen. Zo kan iedere leerling laten zien wat hij kan.

blobid0.jpg

Wil je meer weten over adaptiviteit in de digitale eindtoets? Klik hier voor een online sessie over dit onderwerp, als je begint bij minuut 8:10, krijg je de uitleg van de blok adaptiviteit te zien.