Hoe werkt de adaptiviteit in de digitale IEP Doorstroomtoets? Hoe werkt de adaptiviteit in de digitale IEP Doorstroomtoets?

Hoe werkt de adaptiviteit in de digitale IEP Doorstroomtoets?

De digitale, adaptieve IEP Doorstroomtoets bestaat voor ieder onderdeel (lezen, taalverzorging en rekenen) uit drie delen. Het eerste deel is voor alle leerlingen gelijk, deel 2 en 3 zijn adaptief. In de afbeelding zie je welke routes er mogelijk zijn. De leerling kan na deel 2 in alle blokken van deel 3 uitkomen. Elke dag duurt ongeveer 2 uur, net als bij de papieren toetsboekjes.
In elk deel houden we rekening met de domeinen en domeinonderwerpen. Zo komen in het makkelijke deel van rekenen ook vragen over bijvoorbeeld breuken en procenten voor.


Wil je meer weten over
adaptiviteit in de digitale, adaptieve IEP Doorstroomtoets? Klik
hier voor een online sessie over dit onderwerp.